ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΕΤΑ

Εκπαιδευτές - Σχολάρχες που ως φυσικά πρόσωπα, στηρίζουν την Ομοσπονδία μας