ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

Ένας άνθρωπος αξίζει τόσο, όσο αξίζει αυτό που αγαπάει.