Το σήμα της Ομοσπονδίας

Επεξήγηση του σήματος της Π.Ο.Ε.Τ.Α