2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοάμυνας

26-27 Νοεμβρίου 2016 - Στην έδρα μας