1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοάμυνας

14 - 15 Νοεμβρίου 2015