Ιδρυτική Διακήρυξη

Φωτογραφίες από την εκδήλωσή μας