Δηλώσεις Μελών Δ.Σ

Και του Προέδρου - Συνιδρυτή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας