3ο Πανελλήνιο συνέδριο Αυτοάμυνας

11-12 Νοεμβρίου 2017 - Στην έδρα μας