18ο Παγκόσμιο Συνέδριο 2018 – WKF

Μικρό δείγμα του προωθητικού υλικού και των πόστερ