ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΜΑΣ

"Εν τη ενώσει η ισχύς"

Αυτόνομη λειτουργία των Οργανισμών – Ενώσεων, υπό την αιγίδα και το κύρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας – Π.Ο.Ε.Τ.Α