Κατασταστικό – Σκοπός

Η μόνη, ΜΗ αθλητική ομοσπονδία Πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα

ΆΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

 

Ιδρύεται πολιτιστική ομοσπονδία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία : «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ» (Π.Ο.Ε.Τ.Α.), με έδρα την Αθήνα.

 

ΆΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ

 

Σκοποί της Ομοσπονδίας σαν δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης, σχεδιασμού και συλλογικής δράσης είναι:

 

Α. Ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης των μελών για την διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η προβολή της πολιτιστικής τους δημιουργίας.
Β. Ο συντονισμός της δράσης, μελέτης και εκπαίδευσης των τεχνών αυτοάμυνας και όλων των τεχνοτροπιών των πολεμικών τεχνών (Ιαπωνικών, Κινέζικων, Κορεάτικων, Ισραηλινών, Αμερικάνικων, Φιλιππινέζικων, Ινδονησιακών, Ευρωπαϊκών, Ταϊλανδέζικων, Ευρωπαϊκών κλπ) στην μαχητική μορφή τους, που είναι η Αυτοάμυνα, ως παγκόσμιου πολιτιστικού αγαθού, καθώς και η ανάπτυξή τους κοινωνικά και πολιτιστικά, σύμφωνα με τις βασικές αρχές των πολιτιστικών παραδόσεων και αρχών των πολεμικών τεχνών.
Γ. Η διάδοση της ορθής εκμάθησης των τεχνών αυτοάμυνας, μέσα από κάθε τεχνοτροπία πολεμικών τεχνών, στην Ελλάδα.
Δ. Η αναγνώριση τεχνοτροπιών – στυλ – συστημάτων – μεθόδων Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας
Ε. Η χορήγηση από την Ομοσπονδία πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων περί την αυτοάμυνα και την αυτοπροστασία, και η δραστηριοποίηση όλων των ενεργειών για την έκδοση από αρμόδιο κρατικό φορέα, πιστοποίησης καθηγητή – εκπαιδευτή αυτοάμυνας.
ΣΤ. Ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης των μελών πάνω σε θέματα που αφορούν την μαχητική πλευρά των πολεμικών τεχνών, δηλαδή την αυτοάμυνα.
Ζ. Η αντιμετώπιση και επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες που ασχολούνται με την μαχητική πλευρά των πολεμικών τεχνών που είναι η Αυτοάμυνα, καθώς και την προστασία τους από ενέργειες που τους υπονομεύουν και τους βλάπτουν.
Η. H ενιαία εμφάνιση και δράση των σωματείων – μελών πάνω στα κοινά θέματα με ενδιαφέρον για την μαχητική πλευρά των Πολεμικών Τεχνών, που είναι η Αυτοάμυνα.