Κανονισμοί Διαγωνισμών

"Αρετής Προπάροιθε Ιδρώτα Θεοί Αθάνατοι Θήκαν"

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας – Π.Ο.Ε.Τ.Α, εκ του σκοπού της ίδρυσής της, το αντικείμενό της είναι ΜΟΝΟ η μαχητική πλευρά των Πολεμικών Τεχνών.

 

Ετσι, πέρα από τα συνέδρια, τα σεμινάρια, τα φεστιβάλ κλπ, διοργανώνει σε εθνικό και διεθνή επίπεδο, δύο ειδών διαγωνισμούς, με στόχο την ευρύτερη προώθηση του χώρου μας, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά όλα τα στυλ και τεχνοτροπίες, σε κατηγορίες παίδων-κορασίδων 10-13, Εφήβων-Νεανίδων 14-17 και Αντρών-Γυναικών 18+

Α. Διαγωνισμός Τεχνικών Αυτοάμυνας / Β. Διαγωνισμός Εκτέλεσης φορμών (Τεχνικό μέρος)

 

Ο Πανελλήνιος διαγωνισμός, θα τελείται κάθε Νοέμβριο, στα πλαίσια του διήμερου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αυτοάμυνας, αρχής γενομένης το 2018 /10 – 11 Νοεμβρίου,

 

ενώ ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός κάθε Φεβρουάριο, αρχής γενομένης το 2019 / 16 – 17 Φεβρουαρίου. Παράλληλα θα διενεργούνται σεμινάρια από Ευρωπαίους και Ελληνες Εκπαιδευτές, καθώς και βραδιά επιδείξεων.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

 

KΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΑ:

 

 • Παράγραφος 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

 

Α. Ως διοργανώτρια αρχή του παγκόσμιου Διαγωνισμού, ορίζεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης τεχνών Αυτοάμυνας (ΠΟΕΤΑ), σε συνεργασία ή υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας World Kobudo Federation.

 

Α2. Η διοργανώτρια αρχή, εξασφαλίζει ειδικό χώρο διεξαγωγής των διαγωνισμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της μεγάλης διοργάνωσης.
Σε κάθε περίπτωση θα παρέχει όλα τα απαιτούμενα για πλήρη και ταυτόχρονη λειτουργία δύο (2) έως έξι (6) χώρων για τους διαγωνισμούς όλων των κατηγοριών.

 

 • Παράγραφος 2. ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

A. Ο χώρος των διαγωνισμών θα είναι το λιγότερο 5 Χ 5 m2, και θα αποτελείται από αντικραδασμικά στρώματα τύπου “puzzle” ή τύπου “judo” ή ανάλογου υλικού.

 

A2. Ο χώρος έξω από την περιοχή του διαγωνισμού o οποίος ονομάζεται περιοχή Ασφαλείας, θα είναι τουλάχιστον τρία (3) μέτρα απόσταση, σε περίπτωση που υπάρχουν συνεχόμενοι διαγωνιστικοί χώροι.

 

Α3. Η απόσταση μεταξύ γραμματείας και κριτών και χώρου διαγωνισμών θα είναι τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

 

Α4. Η απόσταση μεταξύ κοινού και διαγωνιστικού χώρου θα είναι τουλάχιστον τρία (3) μέτρα.

 

 • Παράγραφος 3. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟ

 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι σπουδαστές – μαθητές, άνω των δέκα ετών (10) ετών.

 

Α2. Οι συμμετοχές θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@self-defense.gr στην διοργανώτρια αρχή έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη του Παγκόσμιου διαγωνισμού.

 

Α3. Ο/οι αντιπρόσωπος/οι, θα ορίζεται & θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@self-defense.gr στη διοργανώτρια αρχή έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη του Παγκόσμιου Διαγωνισμού.

 

Α4. Ισχύει απεριόριστος αριθμός δηλώσεων συμμετοχής διαγωνιζομένων.

 

(Στις επιδείξεις σχολών, επιτρέπεται 1 επίδειξη ανά 15 συμμετέχοντες της κάθε σχολής. Παράδειγμα: Σχολή με 29 συμμετέχοντες μπορεί να διαγωνιστεί με μία επίδειξη. Από 30 έως 44 άτομα διαγωνιζομένους, μπορεί να διαγωνιστεί με δύο επιδείξεις διαφορετικών ατόμων- κ.ο.κ )

 

Α6. Η ηλικία των αθλητών υπολογίζεται βάση του έτους γέννησης. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
Σχολή που θα δηλώσει ψευδή στοιχεία για την ηλικία διαγωνιζομένου, αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

 

Α7. Αν ένας διαγωνιζόμενος, επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά (προς τους διαγωνιζόμενους, τους κριτές, το κοινό ή οποιονδήποτε άλλον), ο επικεφαλής κριτής, μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό.

 

Αν η απρεπής συμπεριφορά του διαγωνιζομένου συνεχιστεί, ο επικεφαλής κριτής σε συνεννόηση με την συνεχιστεί, ο επικεφαλής κριτής σε συνεννόηση με την διοργανώτρια αρχή, μπορούν να αποφασίσουν την απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

 

 • Παράγραφος 4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

Α. Δελτίο διαγωνιζομένου (το λαμβάνει από την ειδική γραμματεία για τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό και μόνο με αυτή εισέρχεται στον χώρο του διαγωνισμού. Ο διαγωνιζόμενος το κρατά ως ενθύμιο)

 

Α2. Κάρτα συμμετοχής (την λαμβάνει από την ειδική γραμματεία για τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό και μόνο με αυτή μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
Η κάρτα συμμετοχής παραδίδεται στη γραμματεία πριν την έναρξη της κάθε κατηγορίας)

 

 • Παράγραφος 5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Α. Το παράβολο αγώνων, ορίζεται

 

 • για τους παίδες – κορασίδες 10 έως 13 ετών, είκοσι πέντε (25) ευρώ,
 • για τους εφήβους – νεανίδες 14 έως 17 ετών, τριάντα (30) ευρώ,
 • και για τους άνδρες – γυναίκες άνω των 18 ετών, τριάντα πέντε (35 ευρώ)

 

Α2. Το παράβολο των αγώνων για τις επιδείξεις σχολών, ορίζεται στα 10 ευρώ ανά άτομο, για όλες τις ηλικίες.

 

Α3. Αφορά όλους τους διαγωνιζόμενους των σχολών – συλλόγων που δηλώθηκαν ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα του εάν, για διαφόρους λόγους, τελικά συμμετείχαν ή όχι.

 

 • Παράγραφος 6. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΧΟΛΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

 

Α. Κάθε σχολή – σύλλογος, έχει δικαίωμα να ορίσει έναν αντιπρόσωπο για κάθε δέκα (10) διαγωνιζόμενους που θα συμμετέχουν από τη σχολή – σύλλογό του. Αποστέλλεται το όνομα, επώνυμο, βαθμός, στυλ, χώρα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@self-defense.gr

 

Α2. Το ανώτερο επιτρεπτό όριο για κάθε σχολή σύλλογο είναι τρεις (3) αντιπρόσωποι.

 

Α3. Ο αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την πειθαρχία των μελών της ομάδας της σχολής που εκπροσωπεί, καθώς και για την έγκαιρη προσέλευση των διαγωνιζομένων στην κάθε κατηγορία.

 

Α4. Ο αντιπρόσωπος παίρνει μέρος – παρακολουθεί την αρχική συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής.

 

Α5. Ο αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να παραδώσει μια διαμαρτυρία σε γραπτή μορφή, για τυχόν παραβίαση του κανονισμού.
Πρέπει να αναφέρει την παράγραφο του κανονισμού και να αιτιολογεί την διαμαρτυρία του.

 

Α6. Απαγορεύεται να παρεμβαίνει στην δραστηριότητα των διοργανωτών και στις αποφάσεις των κριτών.

 

Α7. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, το κάθε ζευγάρι μπορεί να παρακολουθείται μόνο από έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε προκαθορισμένη θέση (συνήθως σε καρέκλα δίπλα στον χώρο του διαγωνισμού)

 

Α8. Ο αντιπρόσωπος, δεν μπορεί να είναι κριτής σε κατηγορία που διαγωνίζεται μέλος της ομάδας του.
Σε ειδικές περιπτώσεις που αυτό ορίζεται από την διοργανώτρια αρχή, δεν μπορεί να είναι κριτής διαγωνιζόμενου από την ομάδα του.

 

Α9. Ο αντιπρόσωπος, θα φορά την ανάλογη επίσημη ένδυση, όπως ορίζεται από την Ομοσπονδία, είτε αυτή του Εκπαιδευτή, είτε του κριτή αγώνων, είτε την επίσημη στολή του συστήματός του.

 

Α10. Αν ένας αντιπρόσωπος, επιδείξει κακή συμπεριφορά (προς τους διαγωνιζόμενους, τους κριτές, το κοινό ή οποιονδήποτε άλλον), ο επικεφαλής κριτής, μπορεί να αποφασίσει την απομάκρυνσή του από τον διαγωνιστικό χώρο για το υπόλοιπο του διαγωνισμού.

 

Αν η απρεπής συμπεριφορά του αντιπροσώπου συνεχιστεί, ο επικεφαλής κριτής σε συνεννόηση με την διοργανώτρια αρχή, μπορούν να αποφασίσουν την απομάκρυνσή του από τον χώρο του διαγωνισμού για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

 

 • Παράγραφος 7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

Ορίζονται 3 κύριες κατηγορίες διαγωνισμών. Α1, Α2, Β1 (Κατά περίπτωση υπάρχει δυνατότητα νέας κατηγορίας, όπως για παράδειγμα, κατηγορία Master για διαγωνιζόμενους από 5th Degree Black Belt).

 

Α. Ατομικό

 

Α1. Διαγωνισμός τεχνικών Αυτοάμυνας (παίδων κορτασίδψν / Εφήβων Νεανίδων / Ανδρών – Γυναικών) – Βλέπε Κεφάλαιο Β’

 

Α2. Διαγωνισμός τεχνικών Οπλομαχίας (Εφήβων Νεανίδων / Ανδρών – Γυναικών) – Βλέπε Κεφάλαιο Γ’

 

Β. Επίδειξη τεχνοτροπιών (Μικτό)

 

Β1. Διαγωνισμός επιδείξεων ομάδων σχολών – συλλόγων (Μικτό) – Βλέπε Κεφάλαιο Δ’

 

 • Παράγραφος 8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

Α. Παίδων

 

A1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Α2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μωβ – μπλέ ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Α3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη – μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

 

Β. Κορασίδων

 

Β1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Β2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μωβ – μπλέ ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Β3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη – μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

 

Γ. Εφήβων

 

Γ1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Γ2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μωβ – μπλέ ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Γ3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη – μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

 

Δ. Νεανίδων

 

Δ1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Δ2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μωβ – μπλέ ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Δ3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη – μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

 

Ε. Ανδρών

 

Ε1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Ε2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μωβ – μπλέ ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Ε3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη – μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

 

ΣΤ. Γυναικών

 

ΣΤ1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

ΣΤ2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μωβ – μπλέ ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

ΣΤ3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη – μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Σε όλες τις κατηγορίες, τόσο ο διαγωνιζόμενος, όσο και ο βοηθός, θα φορούν την ζώνη τους

 

 • Παράγραφος 9. ΚΡΙΤΕΣ

 

Α. Στις κατηγορίες αρχαρίων και μέσων ορίζονται 3 κριτές*

 

Β. Στις κατηγορίες προχωρημένων, ορίζονται 5 κριτές**

 

Γ. Στη κατηγορία επιδείξεων σχολών, ορίζονται 5 κριτές**.

 

*Α1. Θα προσμετρείται αθροιστικά το σύνολο της βαθμολογίας και των 3 κριτών

**Β & Γ. Θα αφαιρείται ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος βαθμός, και θα προσμετρείται αθροιστικά το σύνολο της βαθμολογίας των υπόλοιπων 3 κριτών.

 

9.1 Επικεφαλής κριτής. Ορίζεται από την διοργανώτρια αρχή, και είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση των κανονισμών. Είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει τον διαγωνισμό ή να αξιώσει επανάληψη τεχνικής. Είναι αυτός που μπορεί να ανακηρύξει νικητή σε περίπτωση ισοβαθμίας.

 

 • Παράγραφος 10. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

 

Α. Όπως ορίζεται από την Ομοσπονδία (το παντελόνι της κάθε σχολής – και το ειδικό μπλουζάκι του διαγωνισμού, – περιλαμβάνεται στο παράβολο συμμετοχής της κάθε κατηγορίας και παραλαμβάνεται από την ειδική γραμματεία του παγκόσμιου διαγωνισμού) καθαρά και σε καλή κατάσταση. Το σκίσιμο ή η οποιαδήποτε παραποίηση ή πρόσθεση, θα αποφέρει αποκλεισμό. Απαγορεύονται σορτς και κολάν.

 

Το ζευγάρι έχει δικαίωμα χρόνου δύο (2) λεπτών, να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του επικεφαλή κριτή.

 

Α2. Για την κατηγορία των επιδείξεων σχολών, η κάθε σχολή φορά την ενδυμασία της επιλογής της.

 

Α3. Η προσωπική υγεία και υγιεινή των διαγωνιζόμενων πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου. (ΠΧ. Δεν έχουν δικαίωμα να διαγωνιστούν συναχωμένοι, με καταρροή ή με έντονο βήχα, με επίδεσμο σε εμφανή σημείο κλπ)

 

Α4. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν κοντά νύχια σε χέρια και πόδια.

 

Α5. Απαγορεύονται κάθε είδους κοσμήματα, οποιασδήποτε μορφής και αιτίας.

 

Α6. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι δεμένα πίσω με μαλακό λάστιχο.

 

Α7. Οι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν γυαλιά. Η χρήση φακών επαφής επιτρέπεται με ευθύνη των διαγωνιζομένων.

 

Α8. Στις κατηγορίες οπλομαχίας, τόσο ο βοηθός όσο και ο αμυνόμενος θα φορούν υποχρεωτικά ειδικά προστατευτικά γυαλιά, τα οποία θα παίρνουν την έγκριση των κριτών πριν την έναρξη του διαγωνισμού.

 

 • Παράγραφος 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Α. Σε κάθε διαγωνιζόμενο τμήμα, θα υπάρχουν δύο γραμματείς.

 

Α2. Θα καταγράφουν το όνομα του αμυνόμενου και του βοηθού πριν την έναρξη του διαγωνισμού στο ειδικό έντυπο των αγώνων.

 

Α3. Θα καταγράφουν τις βαθμολογίες των κριτών, στο ειδικό έντυπο των αγώνων.

 

Α4. Κάθε γραμματεία θα έχει, εκτός των ειδικών εντύπων των αγώνων, ένα μπλοκ μεγέθους α4, δυο μπλέ και δύο κόκκινους στυλό, μια αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι) και ένα χρονόμετρο.

 

 • Παράγραφος 12. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

 

 

Α. Για κάθε κατηγορία, ορίζονται 4 θέσεις (Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ή δύο τρίτες)

 

Α2. Ο προσδιορισμός των νικητών, ορίζεται για κάθε κατηγορία, από την τελική βαθμολογία της γραμματείας, υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής κριτή.

 

 • Παράγραφος 13. ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Α. Ολοι οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν ειδικό μετάλλιο και ειδικό πιστοποιητικό συμμετοχής

 

Α2. Οι τέσσερεις (4) πρώτες θέσεις ανά κατηγορία βραβεύονται με ειδικό Custom μεγάλο ανάλογο μετάλλιο ενώ (και τα δύο μέλη “βοηθός – αμυνόμενος”), με ειδικό ανάλογο δίπλωμα που πιστοποιεί τη θέση τους.

 

Α3. Με ειδικό δίπλωμα βραβεύεται τιμής ένεκεν ο γηραιότερος και η γηραιότερη του διαγωνισμού

 

Α4. Ολες οι σχολές σύλλογοι, λαμβάνουν ειδικό ονομαστικό δίπλωμα συμμετοχής

 

Α5. Οι τρεις πρώτες σχολές σε σύνολο νικών του διαγωνισμού, βραβεύονται με ειδικό δίπλωμα και ειδικό βραβείο (πλακέτα ή κύπελλο).

|
Α6. Ειδικό βραβείο (πλακέτα ή κύπελλο) και ειδικό δίπλωμα, λαμβάνουν οι τρεις πολυπληθέστερες σχολές – σύλλογοι.

 

Α7. Ειδικό δίπλωμα λαμβάνουν οι κριτές

 

Α8. Ειδικό δίπλωμα λαμβάνουν οι αντιπρόσωποι των σχολών – συλλόγων.

 

 • Παράγραφος 14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Α. Για να τελεσθεί η κάθε κατηγορία, πρέπει να συμπληρώνει τουλάχιστον πέντε (5) συμμετοχές.

 

Α2. Αν ματαιωθεί μια κατηγορία λόγω μικρότερο αριθμό συμμετοχών, οι διαγωνιζόμενοι με τη σύμφωνη γνώμη του Αντιπροσώπου τους, μπορούν να διαγωνιστούν στην επόμενη κατηγορία.

 

 • Παράγραφος 15. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

 

 

Α. Όποια περίπτωση προκύψει η οποία δεν καλύπτεται από τους κανονισμούς, θα αντιμετωπίζεται μετά από κοινή απόφαση του επικεφαλής κριτή με τους υπόλοιπους κριτές.

 

Α2. Σε περίπτωση μη κοινής απόφασης των κριτών, την τελική κρίση θα λαμβάνει ο υπεύθυνος της διοργάνωσης που έχει οριστεί από την Ομοσπονδία.

 


1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

 

 • Παράγραφος 1. ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ

 

Α. Το κάθε ζευγάρι αποτελείται από δύο (2) συμμετέχοντες. Ενα (1) βοηθό (Επιτιθέμενος) και τον διαγωνιζόμενο (Αμυνόμενος)

 

Β. Η κάθε δυάδα αποτελείται αυστηρά από δύο (2) μέλη του ίδιου φύλου & της ίδιας κατηγορίας σε ηλικία.

 

 • Παράγραφος 2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

 

Α. Η βαθμολογία ορίζεται από 5,1 έως 8 στην κατηγορία αρχαρίων, από 6,1 έως 9 στην κατηγορία μέσων, και από 7,1 έως 10 (άριστα) στη κατηγορία προχωρημένων με το σύστημα δεκαδικών αριθμών.

 

Α2. Το ακέραιο μέρος (πριν την υποδιαστολή) θα είναι από το 5 έως το 10.

 

Α3. Το δεκαδικό μέρος (μετά την υποδιαστολή) θα είναι από το 1 έως το 9.

 

 • Παράγραφος 3. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ – ΙΣΟΠΑΛΙΑ

 

Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ζευγαριών, που στην τελική βαθμολογία τοποθετούνται μέσα στην τετράδα, το κάθε ζευγάρι για τις κατηγορίες (Αρχαρίων) και (μέσων) θα εκτελεί μια εκ των τεχνικών που διαγωνίστηκε της επιλογής του αμυνόμενου.

 

Α2. Σε περίπτωση που τα ζευγάρια θα ισοβαθμήσουν ξανά, ο επικεφαλής κριτής θα αποφασίσει τον νικητή.

 

Α3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας άνω των δύο ζευγαριών, θα μετρήσει η αρχική βαθμολογία του επικεφαλή κριτή, ή η τελική του κρίση.

 

Α4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ζευγαριών, που στην τελική βαθμολογία τοποθετούνται μέσα στην τετράδα, το κάθε ζευγάρι για την κατηγορία (προχωρημένων) θα εκτελεί μια νέα τεχνική.

 

Α5. Σε περίπτωση που τα ζευγάρια θα ισοβαθμήσουν ξανά, ο επικεφαλής κριτής θα αποφασίσει τον νικητή.

 

Α6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας άνω των δύο ζευγαριών, θα μετρήσει η αρχική βαθμολογία του επικεφαλής κριτή, ή η τελική του κρίση.

 

 • Παράγραφος 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Οι βαθμοί θα δίνονται βασισμένοι στις ακόλουθες 7 αρχές.

 

Α1. Παρουσίαση: Ο τρόπος που εισέρχονται στην περιοχή του διαγωνισμού, η στάση, ο χαιρετισμός, ο τρόπος που κλείνουν την παρουσίαση.

 

Α2. Εκτέλεση σε αργή κίνηση (Μόνο για την κατηγορία προχωρημένων): Ο τρόπος παρουσίασης της τεχνικής, (Ισορροπία, ρυθμός).

 

Α3. Εκτέλεση σε κανονική ταχύτητα: H σωστή απόδοση στην εκτέλεση σε σχέση με την παρουσίαση της αργής κίνησης (κατηγορία προχωρημένων), έλεγχος των χτυπημάτων.

 

Α4. Συνεργασία: Ο συγχρονισμός του ζευγαριού.

 

Α5. Ρεαλιστικότητα: Αποτελεσματικότητα, ρεαλισμός, δυσκολία, πρακτική εφαρμογή, χρονισμός, ρυθμός, ταχύτητα, ισορροπία, δυναμική επίθεση, έλεγχος, ποικιλία τεχνικών.

 

Α6. Θεατρικότητα – Χορογραφία: Ελκυστικότητα, εντυπωσιασμός, σενάριο.

 

Α7. Τόσο η επίθεση του βοηθού, όσο και η άμυνα του διαγωνιζομένου θα πρέπει να εκτελούνται με τεχνικό τρόπο.

 

 • Παράγραφος 5. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

 

Α. Μη συσχετισμός αργής κίνησης και κανονικής ταχύτητας (κατηγορία προχωρημένων)

 

Α2. Ασέβεια προς τους κριτές, τους διαγωνιζόμενους, το κοινό.

 

Α3. Τραυματισμός του βοηθού από απουσία ελέγχου του διαγωνιζόμενου.

 

Α4. Παρουσίαση τεχνικών, εκτός των προβλεπόμενων της κατηγορίας

 

 • Παράγραφος 6. ΑΡΧΑΡΙΩΝ

 

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί δύο (2) τεχνικές σε κανονική ταχύτητα.

 

Α2. Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης που θα διενεργείται με το χέρι (Πχ, Ευθεία – κυκλική γροθιά, χτύπημα με την παλάμη, χαστούκι, γροθιά σφυρί, ανοδική γροθιά κλπ)

 

Α3. Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον επιθετικής ενέργειας ώθησης (σπρώξιμο) ή αρπαγής (πιάσιμο) από οποιαδήποτε θέση γωνία, σε κατακόρυφη θέση, που θα διενεργείται με το ένα χέρι.

 

Α4. Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις δύο τεχνικές θα εκκινούν από όρθια στάση.

 

Α5. Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην εξουδετέρωση, είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου.

 

Παράγραφος 7. ΜΕΣΩΝ

 

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί τρεις (3) τεχνικές σε κανονική ταχύτητα

 

Α2. Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης που θα διενεργείται με το χέρι (Πχ, Ευθεία γροθιά, κυκλική γροθιά, χτύπημα με την παλάμη, χαστούκι, γροθιά σφυρί, ανοδική γροθιά, αγκωνιά…)

 

Α3. Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης σε συνδυασμό δυο κρούσεων, σε κατακόρυφη θέση, που θα διενεργείται είτε με επιθέσεις χεριών, είτε χεριού ποδιού.

 

Α4. Η τρίτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας ώθησης (σπρώξιμο) ή αρπαγής (πιάσιμο) από οποιαδήποτε κατακόρυφη θέση γωνία, με δυνατότητα διενέργειας και με τα δύο χέρια.

 

Α5. Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις τρεις τεχνικές θα εκκινούν από όρθια στάση

 

Α6. Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην εξουδετέρωση, είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου.

 

 • Παράγραφος 8. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

 

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί τέσσερεις (4) τεχνικές. Η κάθε τεχνική θα παρουσιάζεται πρώτα σε αργή κίνηση και στη συνέχεια θα εκτελείται σε κανονική ταχύτητα

 

Α2. Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης που θα διενεργείται με το χέρι (Πχ, Ευθεία γροθιά, κυκλική γροθιά, χτύπημα με την παλάμη, χαστούκι, γροθιά σφυρί, ανοδική γροθιά, αγκωνιά…)

 

Α3. Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης σε συνδυασμό δυο κρούσεων, που θα διενεργείται είτε με επιθέσεις χεριών, είτε χεριού ποδιού ή ποδιού χεριού.

 

Α4. Η τρίτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης, είτε με χέρι είτε με πόδι, η οποία θα εμπεριέχει ένα μπλοκ ή μια εκτροπή ή μια αποφυγή ή μία αντεπίθεση από τον βοηθό στη διάρκεια της τεχνικής.

 

Α5. Η τέταρτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας ώθησης (σπρώξιμο) ή αρπαγής (πιάσιμο) από οποιαδήποτε θέση – γωνία, με δυνατότητα διενέργειας και με τα δύο χέρια

 

Α6. Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις τέσσερεις τεχνικές θα εκκινούν από οποιαδήποτε στάση – θέση σώματος.

 

Α7. Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην εξουδετέρωση, είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου.

 


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΟΠΛΟΜΑΧΙΑΣ

 

ΜONO για τις κατηγορίες εφήβων – νεανίδων και ανδρών – γυναικών

 

 • Παράγραφος 1.

 

Α. Το κάθε ζευγάρι αποτελείται από δύο (2) συμμετέχοντες. Ένα (1) βοηθό (Επιτιθέμενος) και τον διαγωνιζόμενο (Αμυνόμενος)

 

Β. Η κάθε δυάδα αποτελείται αυστηρά από δύο (2) μέλη του ίδιου φύλου & της ίδιας κατηγορίας σε ηλικία.

 

Γ. Ως όπλα στις κατηγορίες Αρχαρίων και Μέσων, ορίζονται ένα μαχαίρι (και κάθε είδος κοντού όπλου με κόψη), ή ένα ραβδί (και κάθε είδος άκαμπτου όπλου) έως το μήκος του χεριού, ή ένα σπαθί όπως αυτό ορίζεται από κάθε τεχνοτροπία.

 

Γ1. Ως όπλα στις κατηγορίες Προχωρημένων ορίζονται τα μαχαίρια (και κάθε είδος κοντού όπλου με κόψη), τα ραβδιά (και κάθε είδος άκαμπτου όπλου) έως το μήκος του χεριού, τα σπαθιά όπως ορίζονται από κάθε τεχνοτροπία (Boken, Shinai, Bolo, Κινέζικα κλπ) τα κοντάρια έως συν-πλην το ύψος του διαγωνιζόμενου, τα εύκαμπτα (ζώνη, σχοινί, ύφασμα κλπ), τα ομοιώματα πυροβόλων όπλων, καθώς και κάθε αυτοσχέδιο όπλο.

 

Δ. Τα όπλα, που θα είναι αυστηρά εκπαιδευτικά, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού θα παρουσιάζονται στους κριτές και ο διαγωνισμός θα ξεκινά μετά την έγκρισή τους.

 

Δ1. Αν ένα (ή περισσότερα) όπλο δεν εγκριθεί από τους κριτές, το ζευγάρι έχει δύο λεπτά για να αλλάξει όπλο. Μετά την πάροδο των δυο λεπτών το ζευγάρι αποκλείεται.

 

 • Παράγραφος 2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Α. Η βαθμολογία ορίζεται από 5,1 έως 8 στην κατηγορία αρχαρίων, από 6,1 έως 9 στην κατηγορία μέσων, και από 7,1 έως 10 (άριστα) στη κατηγορία προχωρημένων με το σύστημα δεκαδικών αριθμών.

 

Α1. Το ακέραιο μέρος (πριν την υποδιαστολή) θα είναι από το 5 έως το 10

 

Α2. Το δεκαδικό μέρος (μετά την υποδιαστολή) θα είναι από το 1 έως το 9

 

 • Παράγραφος 3. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ

 

 

Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ζευγαριών, που στην τελική βαθμολογία τοποθετούνται μέσα στην τετράδα, το κάθε ζευγάρι για τις κατηγορίες (Αρχαρίων) και (μέσων) θα εκτελεί μια εκ των τεχνικών που διαγωνίστηκε της επιλογής του αμυνόμενου.

 

Α2. Σε περίπτωση που τα ζευγάρια θα ισοβαθμήσουν ξανά, ο επικεφαλής κριτής θα αποφασίσει τον νικητή.

 

Α3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας άνω των δύο ζευγαριών, θα μετρήσει η αρχική βαθμολογία του επικεφαλή κριτή, ή η τελική του κρίση.

 

Α4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ζευγαριών, που στην τελική βαθμολογία τοποθετούνται μέσα στην τετράδα, το κάθε ζευγάρι για την κατηγορία προχωρημένων θα εκτελεί μια νέα τεχνική επιλογής του αμυνόμενου.

 

Α5. Σε περίπτωση που τα ζευγάρια θα ισοβαθμήσουν ξανά, ο επικεφαλής κριτής θα αποφασίσει τον νικητή.

 

Α6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας άνω των δύο ζευγαριών, θα μετρήσει η αρχική βαθμολογία του επικεφαλής κριτή, ή η τελική του κρίση.

 

 • Παράγραφος 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Α. Οι βαθμοί θα δίνονται βασισμένοι στις ακόλουθες έξι (6) αρχές.

 

Α1. Παρουσίαση: Ο τρόπος που εισέρχονται στην περιοχή του διαγωνισμού, η στάση, ο χαιρετισμός, ο τρόπος που κλείνουν την παρουσίαση.

 

Α2. Εκτέλεση σε αργή κίνηση (Μόνο για την κατηγορία προχωρημένων): Ο τρόπος παρουσίασης της τεχνικής, (Ισορροπία, ρυθμός)

 

Α3. Εκτέλεση σε κανονική ταχύτητα: H σωστή απόδοση στην εκτέλεση σε σχέση με την παρουσίαση της αργής κίνησης, (κατηγορία προχωρημένων), έλεγχος των χτυπημάτων.

 

Α4. Συνεργασία: Ο συγχρονισμός του ζευγαριού.

 

Α5. Ρεαλιστικότητα: Αποτελεσματικότητα, ρεαλισμός, δυσκολία, πρακτική εφαρμογή, χρονισμός, ρυθμός, ταχύτητα, ισορροπία, δυναμική επίθεση, έλεγχος, ποικιλία τεχνικών, ικανότητα χρήσης όπλου.

 

Α6. Τόσο η επίθεση του βοηθού, όσο και η άμυνα του διαγωνιζομένου θα πρέπει να εκτελούνται με τεχνικό τρόπο.

 

 • Παράγραφος 5. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

 

Α. Μη συσχετισμός αργής κίνησης και κανονικής ταχύτητας

 

Α2. Ασέβεια προς τους κριτές, τους διαγωνιζόμενους, το κοινό…

 

Α3. Τραυματισμός του βοηθού από απουσία ελέγχου του διαγωνιζόμενου

 

Α4. Παρουσίαση τεχνικών, εκτός των προβλεπόμενων της κατηγορίας

 

 • Παράγραφος 6. ΑΡΧΑΡΙΩΝ

 

 

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί δύο (2) τεχνικές σε κανονική ταχύτητα.

 

Α2. Πρώτα ο βοηθός θα επιδεικνύει την επίθεση του όπλου.

 

Α3. Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας που θα διενεργείται με όπλο κόψης (μαχαίρι)

 

Α4. Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας, που θα διενεργείται με άκαμπτο όπλο (ραβδί)

 

Α5. Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις δύο τεχνικές θα εκκινούν από όρθια στάση.

 

Α6. Ο Αμυνόμενος και στις δύο τεχνικές μπορεί να αμυνθεί άοπλος ή με χρήση όπλου της επιλογής τους, από τα επιτρεπόμενα της κατηγορίας του.

 

Α7. Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην εξουδετέρωση, είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου.

 

Παράγραφος 6. ΜΕΣΩΝ

 

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί τρεις (3) τεχνικές σε κανονική ταχύτητα

 

Α2. Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας που θα διενεργείται με κοντό όπλο κόψης (μαχαίρι)

 

Α3. Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας, που θα διενεργείται με άκαμπτο όπλο (ραβδί) ή με μεγάλο όπλο κόψης (σπαθί).

 

Α4. Η τρίτη τεχνική θα είναι υποχρεωτικά, άοπλος εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας από τα επιτρεπόμενα όπλα της κατηγορίας του.

 

Α5. Ο Αμυνόμενος στις δύο πρώτες τεχνικές μπορεί να αμυνθεί άοπλος ή με χρήση όπλου της επιλογής του, από τα επιτρεπόμενα της κατηγορίας του.

 

Α6. Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις τρεις τεχνικές θα εκκινούν από όρθια στάση

 

Α7. Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην εξουδετέρωση, είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου.

 

 • Παράγραφος 6. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

 

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί τέσσερεις (4) τεχνικές. Η κάθε τεχνική θα παρουσιάζεται πρώτα σε αργή κίνηση και στη συνέχεια θα εκτελείται σε κανονική ταχύτητα.

 

Α2. Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας που θα διενεργείται με κοντό όπλο κόψης (μαχαίρι)

 

Α3. Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας, που θα διενεργείται με άκαμπτο όπλο (ραβδί) ή με μεγάλο όπλο κόψης (σπαθί).

 

Α4. Η τρίτη τεχνική θα είναι υποχρεωτικά, άοπλος εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας από τα επιτρεπόμενα όπλα της κατηγορίας του.

 

Α5. Η τέταρτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας σε συνδυασμό δυο επιθέσεων, είτε από μονό, είτε από διπλό όπλο.

 

Α6. Ο Αμυνόμενος στις δύο πρώτες τεχνικές, και στην τέταρτη μπορεί να αμυνθεί άοπλος ή με χρήση όπλου-ων της επιλογής του (ή να χρησιμοποιήσει το όπλο του βοηθού μετά από αφοπλισμό), από τα επιτρεπόμενα της κατηγορίας του, πλην του ομοιώματος πυροβόλου όπλου.

 

Α7. Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις τέσσερεις τεχνικές θα εκκινούν από οποιαδήποτε στάση – θέση σώματος.

 

Α8. Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην εξουδετέρωση, είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 

 • Παράγραφος 1. ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

 

Α. Η κάθε ομάδα, αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, έως το περισσότερο δέκα (10)

Α2. Τα μέλη μπορούν να είναι μικτά στο φύλο, με ελεύθερο αριθμό επιλογής σύμφωνα με την ημέρα .

 

 • Παράγραφος 2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Α. Η βαθμολογία ορίζεται από 7,1 έως 10 (άριστα) με το σύστημα δεκαδικών αριθμών.

Α2. Το ακέραιο μέρος (πριν την υποδιαστολή) θα είναι από το 7 έως το 10.

Α3. Το δεκαδικό μέρος (μετά την υποδιαστολή) θα είναι από το 1 έως το 9.

 

 • Παράγραφος 3. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ – ΙΣΟΠΑΛΙΑ

 

Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων, που στην τελική βαθμολογία τοποθετούνται μέσα στην τετράδα, ο επικεφαλής κριτής σε συνεργασία με τους κριτές θα αποφασίσουν τον νικητή.

Α2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας άνω των δύο ομάδων, θα μετρήσει η αρχική βαθμολογία του επικεφαλής κριτή, ή η τελική του κρίση.

 

 • Παράγραφος 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Α. Οι βαθμοί θα δίνονται βασισμένοι στις ακόλουθες τέσσερεις (4) αρχές.

 

Α1. Παρουσίαση: Ο τρόπος που εισέρχονται στην περιοχή του διαγωνισμού, η στάση, ο χαιρετισμός, ο τρόπος που κλείνουν την παρουσίαση.

 

Α2. Εκτέλεση: Ο τρόπος παρουσίασης της επίδειξης, (Ισορροπία, ρυθμός, τεχνική κατάρτιση, συγχρονισμός)

 

Α3. Δημιουργικότητα: Σενάριο

 

Α4. Θεατρικότητα – Χορογραφία: Ελκυστικότητα, εντυπωσιασμός, δυσκολία, χρονισμός, ταχύτητα, ισορροπία, δυναμική επίθεση, έλεγχος, ποικιλία τεχνικών.

 

 • Παράγραφος 5. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

 

Α. Ασέβεια προς τους κριτές, τους διαγωνιζόμενους, το κοινό…

Α2. Τραυματισμός μέλους από την απουσία ελέγχου κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

Α3. Ολοκλήρωση ή τερματισμός της επίδειξης πριν ή μετά του προβλεπόμενου ορίου χρόνου.

 

 • Παράγραφος 6. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

 

Α. Ως ελάχιστος χρόνος ορίζονται τα τρία (3) λεπτά της ώρας, αρχής γενομένης από την είσοδο της ομάδας.

 

Α2. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωση της επίδειξης, ορίζονται τα έξι (6) λεπτά της ώρας.

 

 • Παράγραφος 7. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

 

Α. Η κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιάσει την επίδειξη τμηματικά ή ολομερή συνεχόμενη.

 

Α2. Η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο μέλος ως ανενεργό – αδρανή, αν εξυπηρετεί το σενάριο.

 

Α3. Η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει στην επίδειξή της, οποιαδήποτε όπλα από την επιτρεπόμενη λίστα του κανονισμού.

 

Α4. Τα όπλα θα παρουσιαστούν στους κριτές, και θα χρησιμοποιηθούν μετά την έγκρισή τους.

 

Α5. Η επίδειξη πρέπει στο μεγαλύτερο ποσοστό της, να παρουσιάζει και να προάγει την Αυτοάμυνα.