Αιτήσεις – Αρχεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για την Εγγραφή σας στην ΠΟΕΤΑ, σε μορφή JPEG και PDF, για την πληρέστερη εξυπηρέτησή σας.

 

Α. Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά εγγραφής Συλλόγου στην ΠΟΕΤΑ

 

 

Κατεβάστε τις προυποθέσεις – Δικαιολογητικά Εγγραφής
Αρχείο PDF / [κάντε κλικ ΕΔΩ]


Β. Αίτηση Εγγραφής Συλλόγου στην ΠΟΕΤΑ

 

Κατεβάστε την αίτηση
Αρχείο PDF / [κάντε κλικ ΕΔΩ]


Γ. Δείγμα Πρακτικού Δ.Σ για την απόφαση λήψης εγγραφής του Συλλόγου στην ΠΟΕΤΑ

 

Κατεβάστε το δείγμα
Αρχείο PDF / [κάντε κλικ ΕΔΩ]


Δ. Δείγμα Εκτακτης Γεν. Συνέλευσης για την απόφαση λήψης εγγραφής του Συλλόγου στην ΠΟΕΤΑ

 

 

Κατεβάστε το δείγμα
Αρχείο PDF / [κάντε κλικ ΕΔΩ]


Ε. Δείγμα λήψης απόφασης για τον Ορισμό Αντιπροσώπων στην ΠΟΕΤΑ

 

Κατεβάστε το δείγμα
Αρχείο PDF / [κάντε κλικ ΕΔΩ]


ΣΤ. Δείγμα Πίνακα Μελών Δ.Σ του Συλλόγου

 

 

Κατεβάστε το δείγμα
Αρχείο PDF / [κάντε κλικ ΕΔΩ]


Ζ. Αίτηση έκδοσης Δελτίου Μέλους για Ενήλικους Μαθητές

Κατεβάστε την αίτηση
Αρχείο PDF / [κάντε κλικ ΕΔΩ]

 

Ζ2. Αίτηση έκδοσης Δελτίου Μαθητή Αυτοάμυνας – Για ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Κατεβάστε την αίτηση
Αρχείο PDF / [κάντε κλικ ΕΔΩ]


Διαβάστε γιατί να, και πως μπορείτε να γίνετε μέλος ή υποστηρικτής της Π.Ο.Ε.Τ.Α [Κλικ εδώ]

 

ΠΟΕΤΑ = Η Ομοσπονδία του αύριο, σήμερα