Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ της ΠΟΕΤΑ

Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ της ΠΟΕΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού μας.

Η συμμετοχή όλων μας είναι αναγκαία.

Αναμένουμε τη δυναμική σας παρουσία.

Με εκτίμηση
Μιχάλης Κοσσυβάκης – Πρόεδρος
Aντώνης Παντελιάς – Γενικός Γραμματέας