Διοικητικό Συμβούλιο

Γνώση - Εμπειρία - Πάθος - Ορεξη για Δουλειά

Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Τ.Α.

Αντιπρόεδρος Π.Ο.Ε.Τ.Α.

Γεν. Γραμματέας Π.Ο.Ε.Τ.Α.

Ταμίας Π.Ο.Ε.Τ.Α.

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Π.Ο.Ε.Τ.Α.

Μέλος Δ.Σ Π.Ο.Ε.Τ.Α.

Μέλος Δ.Σ Π.Ο.Ε.Τ.Α.