Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ο.Ε.Τ.Α

"Κανείς από εμάς, δεν είναι τόσο έξυπνος όσο όλοι μας"

Τα μέλη του  Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Τ.Α

Αν υπάρχει κάτι κοινό σε όλους μας, πέρα από το έντονο ενδιαφέρον, την αγάπη και την πολύχρονη ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες, , αυτό είναι η εδραιωμένη πεποίθησή μας, πως οι άνθρωποι του χώρου, οφείλουν να προσφέρουν σε αυτόν, γιατί αλλιώς, κινδυνεύει από στασιμότητα που πνίγει την ανάπτυξή του.

 

Η ευθύνη που αναλάβαμε, ως διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας, είναι να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο προς τα μέλη μας, να εργασθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, ο καθένας από το πόστο του, με ομαδικό πνεύμα και ομοιογένεια προς όφελος των μελών μας, αλλά και να δημιουργήσουμε το περιβάλλον που οι Πολεμικές τέχνες εν γένει και ειδικά η ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ, να προαχθεί – αναβαπτιστεί – αναπτυχθεί και προωθηθεί, όπως ποτέ άλλοτε.

 

Είμαστε υπερήφανοι για την εμπιστοσύνη που μας περιέβαλλαν οι 34 σύλλογοι μέλη και οι 29 εκπαιδευτές ως υποστηρικτές. έως την ημέρα της ιδρυτικής διακήρυξης της Ομοσπονδίας, αλλά και για όλους τους συλλόγους και συναδέλφους που εντάχθηκαν στην συνέχεια. Μας ενισχύουν το βαθύ αίσθημα ευθύνης με το οποίο τους αντιμετωπίζουμε.

 

Ατενίζουμε το μέλλον με αίσθημα σιγουριάς και αισιοδοξίας, και με διάθεση να καθιερωθεί  η Ομοσπονδία μας, ακόμη πιο ισχυρά, ως την ηγετική δύναμη της ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ στην Ελλάδα.

 

Πιστεύουμε πως η Ομοσπονδία είναι τα μέλη της. Αυτά ισχυροποιούν την κινητήρια δύναμη που θα οδηγήσει της Π.Ο.Ε.Τ.Α στην εξέλιξη και στην επιτυχία, πάντα με σεβασμό προς τον χώρο και τους ανθρώπους του, και την ποιότητα συνώνυμη με κάθε δράση μας.

 

Στην Π.Ο.Ε.Τ.Α σχεδιάζουμε αναπτύσσουμε και υλοποιούμε δημιουργικά, ευέλικτα, επινοητικά και προσαρμοστικά προς τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου την ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ, και επικοινωνούμε σε αυτή την κατεύθυνση με το πολυποίκιλο κοινό των πολεμικών τεχνών.

 

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν το κίνητρο και την κύρια αιτία για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α) μία κίνηση που αναγνωρίστηκε ως επιτακτική αναγκαιότητα, από πολλούς συναδέλφους και που είμαστε βέβαιoι θα αγκαλιάζεται συνεχώς και από περισσότερους.

 

Η Π.Ο.Ε.Τ.Α, είναι ένα αδέσμευτο και ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο όργανο, με πρωταρχικό σκοπό τη συντονισμένη δράση και συνεργασία Συλλόγων, Σχολών, Εστιών Εκπαίδευσης, Οργανισμών και Εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στις Πολεμικές τέχνες και διδάσκουν Αυτοάμυνα,

 

Θεμελιώδης αρχή ίδρυσης και λειτουργίας της Π.Ο.Ε.Τ.Α. είναι η «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».

 

Με εκτίμηση
Μιχάλης Κοσσυβάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ


Y.Γ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, από το δημόσιο αυτό βήμα, ένα ένα ξεχωριστά τα μέλη που πλαισιώνουν το Δ.Σ, παλαιοί και νεότεροι φίλοι, για την εμπιστοσύνη τους, την υποστήριξη και την συμπόρευση.

 

To σημερινό 7μελές Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας – Π.Ο.Ε.Τ.Α, αποτελείται από τους:

 

 • Mιχάλης Κοσσυβάκης / Πρόεδρος
 • Πολυνίκης Τριγάζης / Α’ Αντιπρόεδρος
 • Αντώνης Παντελιάς / Γενικός Γραμματέας
 • Σοφία Καραβασίλη / Ταμίας
 • Παναγιώτης Μπάμπαλης / Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
 • Νικηφόρος Κοτρίδης / Μέλος
 • Αλέξανδρος Ράμμος / Μέλος

 

H σύνθεση του Δ.Σ παραμένει η ίδια, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών στις 15 Σεπτεμβρίου 2018.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας, που δια των αντιπροσώπων τους (Ρόδος, Κρήτη, Βόλος, Τρίκαλα, Λάρισα, Λειβαδιά, Αττική) πήραν μέρος στη Γενική Συνέλευση και στη ψηφοφορία.


To πρώτο προσωρινό 9μελές Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας – Π.Ο.Ε.Τ.Α, αποτελούνταν από τους:

 

 • Mιχάλης Κοσσυβάκης / Πρόεδρος
 • Σιδέρης Γεωργίου / Α’ Αντιπρόεδρος (Παραμένει υποστηρικτής)
 • Πολυνίκης Τριγάζης / Β’ Αντιπρόεδρος
 • Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος / Γενικός Γραμματέας
 • Σοφία Καραβασίλη / Ταμίας
 • Παναγιώτης Μπάμπαλης / Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
 • Νικηφόρος Κοτρίδης / Μέλος
 • Αλέξανδρος Ράμμος / Μέλος
 • Θωμάς Παναγιωτόπουλος / Μέλος