Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους (έως τώρα) χορηγούς επικοινωνίας του 18ου Παγκόσμιο Συνέδριο Πολεμικών τεχνών της WKF. Η συνεισφορά τους στην επικοινωνία είναι πολύτιμη

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων – Επικοινωνίας Π.Ο.Ε.Τ.Α